top of page

Натална Карта - Анализ

Анализ на Потенциал и Предизвикателства

  • 1 30 мин
  • 198 български лева
  • Видео Връзка в WhatsАpp/Гласов Запис

Описание на Услугата

Анализът на Наталната карта ще даде подробна информация зa характера ви, базиран на астрологичните позици на планетите в момента на раждането. Какви са уменията, желанията и стимулът в живота ви? Какви са вашите силни и слаби страни, какви цели имате в този живот и какви усилия и качества да вложите за постигането им? Какви свои качества сте провокирани да развивате чрез уроците на времето? Нека ги разгледаме заедно.


Политика За Анулиране

В случай, че сте заплатили час за консултация, но желаете да го откажете, моля направете го поне 48ч предварително. Така ще гарантирате, че сте лоялен клиент. Как? Може да влезете в Контакти и да оставите съобщение за отказ.


bottom of page