Натална Карта

Онлайн Консултация

  • 1 часов 30 минути
  • 118 Bulgarian leva
  • Часът се провежда в Zoom/Whatsapp/Viber

Описание на Услугата

Анализът на Наталната карта ще даде подробна информация зa характера ви, базиран на астрологичните позици на планетите в момента на раждането. Какви са уменията, желанията и стимулът в живота ви? Какви са вашите силни и слаби страни, какви цели имате в този живот и какви усилия и качества да вложите за постигането им? Какви свои качества сте провокирани да развивате чрез уроците на времето? Нека ги разгледаме заедно.

Политика за анулиране

В случай, че сте заплатили час за консултация, но желаете да го откажете, моля направете го поне 48ч предварително. Така ще гарантирате, че сте лоялен клиент. Как? Може да влезете в Контакти и да оставите съобщение за отказ.