top of page

Връзки и Семейство

Опознай Властната си Драма

  • 45 мин
  • 128 български лева
  • Онлайн консултация в Whatsapp

Описание на Услугата

Само през Юли 2022 Онлайн консултацията е преустановена. Вместо това ще бъде изготвян гласов запис от 1:30ч. Преодоляването на властната ви драма е основна стъпка към изграждането на здрава връзка и семейство. Какъв е механизмът ви за привличане или отблъскване във взаимоотношенията ви с останалите? Как да разчитате битките за надмощие и да разпознавате кой от партньорите каква драма разиграва? В процеса на консултацията ще разберем какъв е вашият модел на поведение  и как той гради или руши отношенията ви с останалите.


Политика За Анулиране

В случай, че сте заплатили час за консултация, но желаете да го откажете, моля направете го поне 48ч предварително. Така ще гарантирате, че сте лоялен клиент. Как? Може да влезете в Контакти и да оставите съобщение за отказ.


bottom of page