Курс по Себепознание

01

Щастието като Начин на Живот

Научете се да разбирате процеси като осъзнаване и приемане, за да помагате на себе си в преодоляването на пречките в живота ви. Болката и страданието са нормална и неизбежна част от човешкия опит. Нашите стремежи за бягство от тези преживявания всъщност водят към загуба на самоконтрол и отлагане на страданието във времето. Ще научете да си създавате намерения, те ще ви водят и дават пълна картина на начина ви на живот и ще ви спестят предположенията и очаквания, които рушат ежедневното щастие. 

02

Възприемане на Промяната

Ще се научите да контролирате своите мисли, не те вас, своите чувства и действия. Този етап ще ви насочи как да забелязвате проблемите в зародиш, като разчитате властните си драми и се научите как да ги  асимилирате и преработвате . Приемайки ситуации извън вашия личен контрол, ще подобрявате и обогатява живота си. Възприемането ще  позволи на разрушителни контакти и събития да си отиват, без да се борите за контрол да ги задържите или бягате от тях. Ще ви помогне да разберете емоциите си такива, каквито са и с лекота да ги приемате.

03

вдъхновение и Растеж

Открийте своите ценности и важни цели и поемете ангажимент за изпълнението им. Целта на курса не е да се премахнат някои части от вашия опит, а по-скоро да се научите как да се справяте с тези болезнени преживявания и провали. Да си помогнете да изясните какво е наистина важно и приоритетно за вас. Това е начин да се вдъхновите към промени в живота си - към еволюция на душата. Вдъхновени от промяната на вашите адекватни реакции в настоящето, ще спомогнете за поемането на пълноценна посока и предприемане на целенасочени действия към успех и растеж.

©2015-2021 Всички права запазени от AstroTalks.Online

Всички цени са с включен 5%ДДС