top of page
  • Снимка на автораAstroTalks

Седмичен Хороскоп 5 - 11 Юли 2021 - Новолуние в Рак, Искрено и Лично

Венера Опозиция Сатурн и Венера квадрат Уран


На 7 и 8 юли 2021 Венера е в опозиция на Сатурн във Водолей и в квадрат с Уран в Телец. Време е да направим конструктивна оценка на ресурсите, с които разполагаме преди да продължим напред. След като вече видяхме какви действия имаме право да предприемем според текущите условия и резултати, може да преценим колко и какви средства да вложим за постигане на целите.


Това, което сме планирали от началото на годината претърпява реконструкция. Необходима е незабавна промяна в плановете, финансовите средства, отношенията и нуждите ни. Някои желания са изправени пред условие, което не могат да изпълнят поради липсващи умения или материални ресурси. Продължете с най-необходимото или само с това, което е налично.

Новолуние в Рак 2021г

Новолуние в Рак


На 10 юли 2021г е Новолуние в Рак. Новолунията са отправна точка за нов етап и проява на инициатива в една сфера от живота.


Новолунието в Рак ще е особено начало. От една страна ще освети новия цикъл между Марс и Венера, от друга, контролът върху това начало няма да е индивидуален. А и как да е иначе, след като срещата на Марс и Венера от следващата седмица, сочи нов етап в отношенията с другите.


А сега проследете как ще се отразят тези енергийни влияния според вашия Асцендент или вашия Зодиакален знак (Зодия), като първостепенно значение има знакът на Асцендента.Актуални статии:


Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените обществени граници/правила и условия от авторитети ще са повод да потърсите нов източник на доходи, в желанието да си осигурите финансови ресурси. Действията свързани с творчество, талант, хоби, романтично увлечение, деца, се нуждаят от средства, за да продължите напред към постигане на желаното в тези сфери. В случай, че резултатите от постигнатото не ви задоволяват, Венера в тази сфера може да предизвика взаимодействие с приятел или група, чрез оригинален проект/талант, който да увеличи финансовите ви постъпления. Това е момент, в който виждате максимума на това, което може да получите от вложеното дотук в талант, творчески проект, деца, хоби, увлечение.


Новолунието в Рак попада в сферата на дома и сочи ново начало свързано със семейните дела, имоти, премествания. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивното участие на друг по отношение на професионалния ви път, позиция и статус. Новолунието в Рак ще даде ход на зараждането на нови отношения или нов етап в текущите.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените професионални граници/правила и условия от авторитети ще са повод да промените поведението си и личния подход, в желанието да си създадете финансова независимост и комфорт у дома. Действията вложени в развитието на семеен въпрос, преместване, инвестиции/продажба на имоти, се нуждаят от средства, за да продължите напред към постигане на желаното. Венера в сферата на дома ще ви даде нови идеи за влагане на наличните ресурси в дом/имот. Това може да е момент на финализиране на важен етап от изпълнението на семеен проект, преместване, ремонт или покупка, който ясно ви показва границите на вложените ресурси.


Новолунието в Рак попада в сферата на комуникацията и сочи ново начало свързано с документи, писане, подписване на договори, обучения, пътувания. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивното участие на властна фигура или авторитет, под чието влияние да стартирате обучение, пътуване, преквалификация.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените граници/правила и условия от авторитети в сферата на обученията, пътуванията, ще са причина да изявите своята подготовка или да получите оценка за уменията си. Действията вложени в подготвяне на документи, организацията на пътуване, изпит, се нуждаят от ресурси, за да продължите напред към постигане на желаното. Венера в сферата на комуникацията ще мотивира създаването на нови контакти, срещи с близката среда или нови запознанства, докато пътувате, учите. Това може да е момент на финализиране на важен етап от обучението ви, който нагледно ви показва какво получавате срещу вложените ресурси.


Новолунието в Рак попада в сферата на личните ресурси сочи нов източник на доходи или нови вложения, разходи. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивното участие на чужд финансов източник или финансите на партньора.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените граници/правила и условия от авторитети в сферата на споделените финанси, дългове, заеми, интимността, ще са причина да заявите нови финансови приоритети. Действията вложени за печалба и инвестиции, се нуждаят от ресурси, за да продължите напред към постигане на желаното. Венера ще мотивира намирането на нов източник на доходи и финансови отношения. Това може да е момент на финализиране на важен етап, който нагледно ви показва какво получавате срещу вложените ресурси.


Новолунието в Рак е едно ново начало за вас, подкрепено от нов източник на доходи или инвестиции. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивното участие на партньор (бизнес или личен).
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените граници/правила и условия от партньор или конкурент, ще са причина да заявите нови лични предпочитания в отношенията с тях. Вече имате нужната мотивация да стартирате нещо, но се нуждаете от още ресурси или умения. Венера във вашия знак ще помогне да привлечете необходимото като усилва самочувствието, да изисквате това, което вече сте заслужили. Това може да е момент на кулминация и взимане на твърди решения с друг. Намирането на баланс и удовлетворение на двете страни ще е ключово за започване на нов етап в отношенията.


Новолунието в Рак попада в сферата на скритото и сочи създаване на нещо ново далеч от очите на другите. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивното участие на партньор (бизнес или личен), което ще предпочитате да държите в тайна още малко. Също така е време да се уедините и обърнете внимание на душевния си комфорт.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените граници/правила и условия от авторитети в сферата на ежедневието, ще са причина да се изолирате и отделите повече внимание на себе си. Тайни действия довели до резултат или край, ще усилят самочувствието и решителността да започнете нещо ново. Венера ще ви мотивира в преодоляването на страхове от провал или здравословен проблем. Може да извлечете неочаквани ползи от трудна ситуация от миналото.


Новолунието в Рак попада в социалната сфера и сочи нови запознанства и приятелства. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивното участие в творчески проект, хоби, или ново романтично увлечение.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените професионални граници/правила и ангажименти към деца, творчески проекти, са повод да прекарвате повече време с приятели и групи. Действията предприети през последните седмици, за осигуряване на ресурси свързани с дълг, заем, ипотеки, ще бъдат усвоени, за да продължите напред към постигане на желаното. Може да получите нови идеи и предложения за приходи като използвате това, с което вече разполагате. Вече можете ясно да видите границите на това, което може да получите в резултат на усилията си.

Новолунието в Рак попада в професионалната сфера и сочи нова работа или нов ангажимент в сегашната ви професия. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивни промени в дома или кариерата, като нов член на ръководството, или на семейството.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените граници/правила и условия от авторитети в сферата на дома и семейството, ще са причина да предприемете действия в кариерата/професията. Ще видите ясно какви ресурси не ви достигат за да постигнете желана професионална цел. Постигането на публичен успех, ще трябва да се съобрази с отговорностите у дома. В същото време промените, в една връзка (бизнес или лична), ще добавят напрежение, ако гледате само своите нужди. Това може да е момент на финализиране на важна крачка в кариерата ви, който нагледно ви показва какво получавате срещу вложения труд и материален ресурс.

Новолунието в Рак попада в сферата на възможностите, като въвежда нов старт в областта на пътуванията, чуждестранните въпроси, образованието, правните въпроси или публикуването. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивни разговори и срещи, подписване на документи и организация.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените граници/правила и условия от авторитети в сферата на комуникацията, ще са причина за предприемането на действия свързани с обучение, правни дела, пътувания, публикуване. Действията вложени в знания, преквалификация, организация, се нуждаят от още ресурси, за да продължите напред към постигане на желаното. Венера ще мотивира намирането на източник за печалба, чрез нова неочаквана възможност от далеч или по време на пътуване. Това може да е момент на финализиране на важен етап от обучението ви, като нагледно виждате какво получавате срещу вложените умения и съответно как да ги използвате занапред.

Новолунието в Рак попада в сферата на споделените ресурси и може да включва нови намерения по отношение на споделените финанси (дълг, заем, наследства), интимността или психологическите въпроси. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивни действия на друг, които да налагат контрол върху решенията ви.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените обществени граници/правила и условия в сферата на парите, ще са повод да потърсите нов източник на доходи, в желанието да си осигурите финансови ресурси, за покриването на заем, дълг. Действията предприети с общи финанси или тези на партньор, се нуждаят от още средства, за да продължите напред към постигане на сигурност. В случай, че резултатите от постигнатото не ви задоволяват, може да потърсите нови възможности за печалба, чрез хоби, творчески талант или занимания с деца. Това е момент, в който виждате максимума на това, което може да получите от инвестициите си дотук.

Новолунието в Рак попада във вашата сфера на партньорството и сочи начало на нова връзка или етап от текущи отношения, в които влагате повече споделяне и дълбочина. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивни промени във вашето поведение към друг, които от една страна може да изглеждат контролиращи за другия, но ако са здравословни ще привлекат прямота и отдаденост.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените обществени граници/правила и условия, които изграждате от началото на годината ще са причина за официални действия от страна на партньор (бизнес или личен). Личните ви цели се нуждаят от още средства, за да продължите напред към постигането им, и може би е време да включите друг в плановете си. В случай, че резултатите от постигнатото не ви задоволяват, може да потърсите нови възможности за печалба, като в същото време внесете промени в разходите по дома и семейството. Това е момент, в който виждате максимума на това, което може да получите от положените лични усилия до тук.

Новолунието в Рак попада във вашата сфера на ежедневието и може да въведе нови алтернативи в здравословен или работен сценарий. Новолунието е в аспект с Плутон в сферата на скритото, което от своя страна добавя наложителни мерки за подобряване на хранителен режим, отказване от вреден навик или край на задължения към друг, с цел да обърнете внимание на себе си.
Венера в аспект към Сатурн във Водолей и Уран в Телец насочва вниманието и фокуса ви върху въпрос от миналата седмица. Установените обществени граници/правила и условия от миналото, които ви тежат и ограничават от началото на годината, ще са причина за напрежение по време на разговори и срещи. Личното ви израстване, в духовен аспект, се нуждае от незабавно откъсване от остарели зависимости към другите. Поставете нови приоритети и своите нужди на преден план. Това е момент, в който виждате максимума на това, което може да дадете, и е време да го признаете, ако не пред другите, то пред себе си.

Новолунието в Рак попада във вашата сфера на себеизявата и може да ви насочи към развитие на нова творческа работа, теми свързани с деца/бременност или към желанието ви за печалба от знанията ви, които сте приемали за хоби. Новолунието е в аспект с Плутон и включва интензивното влияние на приятел или натиск от обществена група, с която се асоциирате.Последни публикации

Виж всички

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Получавай нови статии

Успешно се Абонирахте!

bottom of page