top of page
 • Снимка на автораAstroTalks

Сатурн във Водолей - Новата Власт в Ръцете на Народа.

Сатурн във Водолей е един от най-очакваните транзити за годината. В светлината на кризата с коронавирус и нейния домино ефект, Сатурн във Водолей изглежда ключов транзит, който ще ни покаже накъде ни насочва всичко това.


Сатурн влиза във Водолей на 22-ри март 2020г., за да прекара - първоначално - 3 месеца, до 2-ри юли, когато Сатурн (вече ретрограден) се връща обратно в Козирог. В следващите месеци Сатурн ще ни дава възможност да вкусим от предстоящото през 2021-2023г.


В крайна сметка Сатурн напуска Козирог и се премества обратно във Водолей на 17-ти декември 2020г. Сатурн ще остане във Водолей до март 2023г.

Сатурн във Водолей 2020-2023

Сатурн съвпад Юпитер - Нова Ера


Не можем да говорим за Сатурн във Водолей, без да намесим съвпада Юпитер/Сатурн на 21-ви декември 2020г. в 0° Водолей.


Това не е "обикновен" съвпад на Сатурн и Юпитер - освен че самият съвпад Юпитер/Сатурн е изключително важно събитие, понеже се случва само веднъж на 20 години, този път то ще е наистина специално, случва се в 0° във въздушен знак.


Съвпадите на Юпитер и Сатурн са циклични и цикълът по елементи е 200-годишен. Настоящият цикъл на Юпитер и Сатурн стартира през 1802г. и е цикъл на Земна стихия.


Сегашният Земен цикъл ще приключи на 20-ти декември и нов стихиен цикъл ще започне на 21-ви декември 2020г., този път във Въздушен елемент. Това е ГОЛЯМО събитие.


Енергията ще се измести от Земя (консуматорство, материални ценности, йерархии) към Въздух (интелект, информация, сътрудничество).


В светлината на съвпада Юпитер и Сатурн, който ще промени (революционализира) нашето общество, наистина е желателно да обърнете внимание на първото навлизане на Сатурн във Водолей на 22-ри март.


Сатурн и Водолей


За да разберем какво да очакваме от този транзит, да се върнем към основите, да разберем какво означава и Сатурн и Водолей в астрологията.


Сатурн е великият учител. Някои от ключовите думи описващи качествата на Сатурн са правила, дисциплина, търпение, отговорност и зрялост. Сатурн иска да пораснем!


Сатурн разкрива ограниченията на знака, през който преминава - какво работи и особено какво не работи.


Сатурн е прекарал 2 години и половина в Козирог, излагайки наяве доброто и най-вече лошото и грозното на архетипа Козирог: липса на почтеност, злоупотребяваща власт, материализъм и корупция.


Сега е ред на Водолея да бъде разгледан от Великия Учител. В края на този транзит Сатурн ще направи разчет къде и какво изисква да се разреши... особено като вземем предвид, че през 2024г. Плутон също ще се премести във Водолей, за да преобрази напълно и революционизира нашето общество в световен мащаб.


Вторачени в Коронавируса, вече разбираме какво ни предстои и то много отива на ролята на Сатурн във Водолей и неговите цели и качествено изражение:


 • Социално (Водолей) дистанциране (Сатурн)

 • Закъснения/ограничения (Сатурн) на полети (Водолей)

 • Онлайн и дистанционно (Водолей) работещи (Сатурн)


Независимо дали инфекцията ще ескалира или не, пандемията вече ни предизвиква с въпросът: Какви са основите на това, което ни прави хора? - социална ангажираност и принадлежност. Вирусът ни моли да прекратим това взаимодействие и да го заменим със социална дистанция.


Но тук става дума за много повече от социалното дистанциране, с което трябва да се примирим. Сатурн ще помоли Водолея да повдигне нивото и да се трансформира от непокорен и разглезен юноша, в отговорен за интересите на обществото - в "първи гражданин на бъдещето". Като говорим за Водолей, не става дума просто за хората родени в сезона на Водолей, а за частта от нас, която се социализира, революционализира, бунтува и изпитва/се стреми свобода и независимост.


Нека разгледаме как работи това на практика:


Неразвитите качества на Водолея са:


 • Манталитетът на стадото - сляпо и ирационално следва тълпата, без да сверява с неприкосновеността на собствената си цялостност - като същевременно показва дискриминационно и егоистично поведение, като изпразване на рафтовете (в магазините).

 • Фалшива демокрация - смее да упражнява индивидуалните си права, без да изпълнява задълженията си. Примери: да вдигаме шум в ресторант за наше собствено егоистично удоволствие, докато смущаваме другите хора. Гласуване за политик, защото „упражняваме демократичното си право“, без да разбираме как работи политиката или без да отделяме време за правилно проучване. Вярването, че обществото трябва да създава работни места и да се грижи за нас, без ние да допринасяме с обратно и т.н.

 • Лъжливо чувство за свобода - бунт, без първо да се приеме авторитетът; мисленето на човека, че винаги „знае по-добре“; нежелание за спазване на правилата и следователно забавяне на удовлетворението.

 • Токсично мнение - „болестта“ да имаш мнение, без да го обосноваваш със знания. Интернет (друга тема на Водолея) направи по-лесно от всякога споделянето на мнения. Но ние носим отговорност за информацията, която разпространяваме. Обосновано ли е мнението ни с анализ? В най-добрия интерес на хората ли се изказваме или само критикуваме с цел трупане на лична сила?И някои от развитите качества на Водолея:


 • Добро общуване - грижа за другия и за самото човечество - не поради страх или заради очаквана отплата - а поради истинско желание да допринесем и да внесем промяна. Добър пример са многото лекари и медицински сестри, които се борят за живота на своите пациенти, дори собственото им здраве да е застрашено.

 • Истинска демокрация - демокрацията дава права, но и задължения. Реалната демокрация се случва, когато хората допринасят по най-добрия начин със способностите си за по-добро общество. Пример: доброволно участие/поемане на нашия справедлив дял от натовареността в общността, представяне на предложения и лични инициативи за превръщането на света в по-добро място и предприемане на действия, когато правата на други хора са нарушени.

 • Свобода - след като хората научат „урока на Козирог” - как да уважават авторитета, как да следват правилата, които надхвърлят моменталното удовлетворение (но са необходими за доброто функциониране на обществото) - тогава и едва тогава може да се намери истинска свобода.

 • Експерт - Водолеят е докторът на зодиака, истинският учен, истинският образован човек, някой, който е изучил определена тема достатъчно задълбочено, за да има квалифицирано мнение. Истинският учен НЕ е човек, който следва спонсорираните от корпорацията програми или сляпо регенерира това, което му се казва. Истинският учен е обективен, има критично мислене и внася собствения си оригинален принос към вече задълбочено проучена тема. Оригинален и създаващ стойностен интелектуален принос - това е енергията на Водолея в най-добрия смисъл.

 • Технология - когато се използва интелигентно, технологията НЕ е инструмент за оттегляне от реалността, която е по-малко вълнуваща от нашите стени в социалните мрежи - а средство за разпространение на знания и обединяване на хора с общи интереси.


Има причина Водолеят да е след Козирога. В Козирог се научаваме как да се справяме с властта, системите и йерархиите отгоре-надолу.


Докато Сатурн беше в Козирог, видяхме границите/пределите, но също така и решаващата роля, която властите играят в обществото.


Във всяко едно общество, в което се нуждаем от властимащи, трябва да имаме изградени системи, имаме нужда от решителни действия отгоре-надолу, като „училищата се затварят“ или „останете вкъщи“. Общество без качествата на Козирог е обречено на пълен хаос. И не можем да имаме обещанието на Водолея за пълна свобода, освен ако първо не се научим как да се справяме с ограниченията/границите.


Но разбира се, системите на Козирог отгоре-надолу са много уязвими от корупция - и ние всички сме научили това от опит. Прекалено големият акцент върху йерархичната структура отгоре-надолу може да доведе до дисбаланс на мощността, което не е в най-добрия интерес на системата.


И ако наредбите протичащи отгоре-надолу са показали своите слабости и ограничения, е време да потърсим различен тип наредби.


"Наредба", която се внедрява натурално, която отразява по-точно нуждите и реалностите на нашето общество.


Сатурн във Водолей предполага, че решението НЕ е в търсенето на „друг“ политик или „друга“ система, функцинираща отгоре-надолу, която да замени съществуващата.


Социализмът, неокомунизмът и дори екологизмът може да изглеждат подходящи решения на едно корумпирано общество, злоупотребено с власт, но по своята същност те са просто друга политическа структура. Те са просто още една Козирог институция със своите авторитети.


Ерата Козирог/Земя свърши. Решението на кризата, пред която сме изправени в момента, все още не съществува.


Трябва да го създадем сами. ОТДОЛУ-НАГОРЕ, Органично/Натурално.


Сатурн във Водолей не дава насоки в намирането на „правилната“ система, „правилните“ политици. Сатурн във Водолей ще спомогне за организирането на нова органична система, отдолу-нагоре.


Ето някои постепенни смени, които можем да очакваме по време на транзита на Сатурн във Водолей.


 • Преминаване от капитализъм към човешки капитал - Козирог и елементът Земя ценят „капитализма“, докато Водолей и Въздух ценят „човешкия капитал“. Светът ще започне да цени повече човешкия капитал, за сметка на материалните аспекти на производство.

 • Преминаване от йерархии отгоре-надолу към иновация отдолу-нагоре - Козирог и Водолей се управляват от Сатурн, така че и двата знака са загрижени за въвеждането на ред в хаоса. Но докато с Козирог заповедта идва отгоре-надолу (от лидера) - при Водолек напредъкът идва отдолу-нагоре (от индивида към обществото/групата).

 • Преминаване от големите градове към умни градове и малки общности - Водолеят процъфтява в общностите, но много важно е, че процъфтява в микро-общности, които могат да бъдат самоуправляващи се. Не е изключено ролята на големия град, на големия мегаполис да се промени и може бавно да се върнем към по-малките общности, където да се грижим по-добре един за друг. В глобален мащаб вече видяхме откъсването на Великобритания от Европейския Съюз, не е изключено да видим и откъсването на Американски щат.

 • Преминаване от подчинена служба към истински алтруизъм - Ако Козирог е задължението, Водолей надхвърля това задължение. Развитата енергия на Водолея прави нещо не само, защото е морално правилно, но и от място на истински алтруизъм и от истинско желание да направи света по-добро място.

 • Преминаване от статус на данъкоплатец към гражданска отговорност - Вместо да се делегира властта и отговорността на държавите и корпорациите чрез данъци или дарения, Сатурн във Водолей ще прехвърли отговорността на нас - как можем като хора да допринасяме за обществото и да правим светът по-добро място?


В крайна сметка Сатурн във Водолей говори за признаване ценността на човечеството. Правителствата и корпорациите приемат хората за даденост твърде дълго време, без да ги оценят, възнаграждават и да им дават признанието, което заслужават.


И сега, благодарение на Сатурн във Водолей, ще трябва да преосмислим всичко - форми на организация, взаимоотношения и разпределение на ресурсите.


Все по-очевидно е, че това, което сме изградили, не ни служи вече, не ни помага и не ни прави повече човеци или пък щастливи. Напротив: прави ни все по-депресирани, не-човеци и по-крехки.


Сатурн във Водолей ще ни разкрие "Как ние..." (като индивиди - всеки един от нас), да допринесем за един по-добър свят, като помагаме на себе си, на своите близки и други живи същества от чувство на любов и подкрепа.Свързани статии:


3375 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Получавай нови статии

Успешно се Абонирахте!

bottom of page