Лични Хороскопи

Рожденен 

Профил

Рожденият ви хороскоп ще даде подробна информация зa  характера ви, базиран на астрологичните позиции на планетите в момента на раждането. Какви са уменията,  желанията и стимулът в живота ви? Какви са вашите силни и слаби страни, какви цели имате в този живот и какви усилия и качества да вложите за постигането им? Какви свои качества сте провокирани да развивате чрез уроците на времето? Нека ги разгледаме заедно.

Запази час за консултация

Прогнози и Жизнени Цикли

Контактът на планетите около рождения ви хороскоп показват къде сте притиснат да правите промени в живота си и отношенията си. Обратите ви тласкат да взимате решения, целите които си поставяте и следвате се изменят и разкриват нови черти от характера ви. Как ви влияе текущото положение на планетите и кои сфери от живота ви се нуждаят от промяна? Готови ли сте да проследим накъде сте се запътили?

Запази час за консултация

Партньорска Съвместимост

Съпоставянето на рождените карти на двама души дава информация какви са предизвикателните аспекти между тях. Какви качества можете да развиете в общуването с партньора и как да си обясните периодите на трудности, преди да сте взели крайни решения могат да бъдат разкрити чрез синастрия. Открийте силните и слабите страни в близките, интимните, приятелските или бизнес отношенията и извлечете максимума от тях. 

Запази час за консултация

Текущи

влияния

Промените в ценностната ви система, търсенето на нови сфери на изява и излизането от рутината ви изненадва и обърква? Еволюцията на рождения ви хороскоп ще покаже какво се е променило в емоциите ви и в кои сфери да се възползвате от това. Ще разгледаме промените на съзнателно и емоционално ниво в краткосрочни рамки за година. Познанието ще ви даде информация как да реагирате на ситуациите и ще намали стреса от неочакваното.

Запази час за консултация

©2015-2021 Всички права запазени от AstroTalks.Online

Всички цени са с включен 5%ДДС